kaLbiniz biR şaRkı doğuRmadan öLmeyin..
ancak o wakit hayatta kaLmak, yaşamaya hak biR mazhaR oLuR.. çünkü senin mahiyetin bu insan, bıRak tezahüR etsin.. kaLbinin Rahmi biR şaRkı doğuRsun.. o şaRkının ezgisi, bu dünyada soLuk aLan heR şeye eşsiz biR akisLe dokunsun.. zaRuRetLe değiL, şükRanLa kaRşıLa hikayenin kaLanını.. geLene hoş geLdin, gidene güLe güLe diyebiLmek biR yana, bahaRının sıRtını keskin biR ayaza wuRana da, ayazının kuRusunu tohum tohum, Renk Renk çiçekLe buLayana minnetin oLsun.. we unutma;  metanetin membası kendi wicdanındıR ama ayaz hatıRLatıR sana bahaRı we iyiLeşmenin yoLu,  iLtihapLı biR yaRanın içinden geçeR.. hep sewiLip koLLanıRsan, kendine saRıLmayı unutuRsun.. hayaLim kıRıLıR, kalbim yoRuLuR, öyküm kanaR diye sineye çektiğin heR nefes, biR gün kendi yaRattığın o koRku oRmanında, Ruhunu oRtaya koymaktan çekindiğin heR şey we heRkes için hiç ettiğin kendinsizLiğinin kRateRinde, ne kadaR kuRban weRiRsen weR, doyuRamadığın magmaLaRLa patLaR, acının, ıstıRabının kökLeRinde diRiLen cinnetin, asLında başkası oLduğunun geRçeğinin güRüLtüsüyLe uyanıRsın.. sınandığına inandığın ne waRsa, kim kaLdıysa ona daha yakından bak.. soRduğun bütün soRuLaRının yanıtı oRda.. hayaLet gibi değiL, hayaL ettiğin gibi geç bu kainat denen geçitin ikametinden.. bugün bütün diRayetinLe sawaştığın, çıRpındığın, canını oRtaya koyduğun ne waRsa, sen sandığın da dahiL buna, sen bu geçidi geçtiğinde seninLe geLmeyecek hatıRLa!.. ne zeRRen, ne zeRResi, ne düşüncen, ne düşüncesi..

bundan 10 yıL ewweL anıRa, kanata, hıçkıRa ağLadığın biR anı tekRaRLa dimağında weyahut, haykıRıRcasına güLdüğün, güLmekten kRampLaRa giRdiğin biR fıkRayı.. fiLhakika geçti insan.. geçecek.. aynı acıya ağLamayacak, aynı fıkRaya güLmeyeceksin.. geçecek.. acıLaR, sewinçLeR, isimLeR, şehiRLeR, hikayeLeR geçecek içinden.. döRt mewsim, biR ömüR.. yanacak, soğuyacak, seRinLeyecek, büyüyeceksin.. yeşeRecek, kuRuyacak yapRak dökecek yeniLeneceksin.. geçecek.. yaşayacak, tamamLayacak, biteceksin.. geçecek.. hangi yoLdan gideRsen git, kiminLe yüRüRsen yüRü, heybene ne doLduRuRsan doLduR, biR yeRde bitecek.. öLüm geLecek we seni diğeR heR şeyLe eşitLeyecek.. senin eşsizLğin waR oLmak, yaşamakLa iLgiLi, idRakin bu kainatın sınıRLaRıyLa sıRLı..

işte o sıR açığa çıkıp, kendi aRşının wusLatına eRişinceye dek kaLbiniz biR şaRkı doğuRmadan öLmeyin!.. kaLbininizin Rahminin biR şaRkı doğuRması için, o Rahme biR tohum düşmeLidiR we o tohum senin bağışLamanda gizLidiR.. bağışLa insan, iLk ewweL kendini.. bağışLadığında başLaR doğum..

işte öLümsüz oLmak!..

saygıLaRımLa

moksha


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.