kaLbini koy yaptığın heR şeyin içine..
kaLbini koy yaptığın heR şeyin içine..

geçtiğin yeRde keşke’den toz değiL, iyi ki’LeRden iz bıRak.. o wakit pişman değiL, tamam bitiRiRsin yaşama işini.. yaRanı sew, yaRaLayana teşekküR et.. başka tüRLü iyiLeşmez, iyiLeştiRmez çünkü.. sana bahşediLen, heR duyuyu, heR uzuwu, heR iskeLetin paRçasını LayıkıyLa kuLLan. ziyan ettiğine de biRiktiRdiğine de değsin.. işini mecbuR oLduğun için değiL, sewdiğin için yap, o wakit izmaRit süpüRmek  biLe çiçek ekmeye benzeR.. keşfetmen geReken iLk muamma kendinsin unutma!.. kendine git, kendini buL, kendin oL, kendine saygı duy, kendini sew, kendine iyi bak.. kendine gitmezsen başkası oLuRsun, başkası oLduğunda neyi istediğini biLemez, aRadığını buLamazsın, kendine saygı duymaz, kendini sewmezsen, kimse sana saygı duymaz, kimse seni sewmez, kendin biLe yapmıyoRsan başkasından bekLeme.. önce sen!. bunu hep hatıRLa.. canım dedikLeRin biLe sen o canın içinde değiLsen eL oLuR.. kendine iyi bakaRsan, dünya da sana iyi bakaR, içinekiLeRde.. neye, nasıL bakaRsan öyLe göRünüRsün unutma!..

we yaLnız değiL, tek başınasın güzeL kaRdeşim, tek başına geLdin, tek başına gideceksin.. yaLnızLık biR teRcih tek başınaLık saLt hakikattiR.. bunu anLaR, bununLa yüzLeşiR, bundan özgüRLeşiRsen kimseye muhtaç oLmamayı öğReniRsin.. o wakit koRkuyu biLiR, acıyı anLaR, geçtiğin heR deneyimi şükRanLa tamamLaR kendi kendinin sewinci oLuRsun..

dünyadaki bitmeyen kaosun, büyüyen ıstıRabın yegane sebebidiR kendini biLmemek.. kendini biLmeyen, onunLa ne yapacağını da biLmez çünkü.. takLit edeR, itaat edeR, hükmedeR ya da eRteLeR.. takLit edeRsen sahte oLuR geRçekLiğini yitiRiRsin, itaat edeRsen köLe, hükmedeRsen köLenin köLesi oLuRsun.. eRteLeRsen  heR şeye heRkese geç kaLıR hiç oLuRsun..

yeisin we koRkunun kaRanLığı neden bu kadaR zifiRi hiç düşündün mü?.. ne kadaR umutLu, ne kadaR umutsuzsun? ne kadaR cesuR, ne kadaR koRkaksın? koy kefeye hangisi daha ağıR geLiyoR? 24 saatLik biR zaman diLiminde kaç keRe küfRediyoR, kaç keRe şükRediyoRsun? Lanet oLsun dediKLeRinLe, sağ oLsun waR oLsun dedikLeRini koy kefeye hangisi ağıR geLiyoR?.. hangisini besLediysen o!..

kendini kiLitLi sandıkLaRa sakLayıp naftaLin kokusuyLa öLmek yeRine, açığa çıkıp bu sonsuz gökyüzünün aLtında temas ettiği heR şeyLe biRLikte bahaR kokan bütün RuhLaRa..

saygıLaRımLa

moksha

 


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.