cüRRet et yaşamaya!..
bekLentisiz yaşamak heR şeye oLan umudunu, heRhangi biR şeye oLan inancını yitiRmek değiLdiR.. aksine inandıkLaRına güwenmektiR bekLentisiz oLmak, umudun umutsuzLuktan doğduğunu biLmektiR.. hayaL kıRıkLığına uğRamamak değiL, hayaL kıRıkLığına uğRamaktan koRkmamak demektiR.. gün geLecek, yoLuna engeL, aşına zehiR, kaLbinin çepeRine cam kıRıkLaRı, başından aşağı sıRıLsıkLam ayazdan oyma sağanakLaR yağacaktıR.. yatağın mezaR, yuwan enkaz, eLLeRin nasıR tutacaktıR bazen.. yoLundaki engeLi aşacak, aşındaki zehRi akıtacak, kaLbinin çepeRinden cam kıRıkLaRını ayıkLayacak, ayazdan oyma sağanakLaRda temizLenecek oLan sensin.. mezaRın kaRşısında yaşayan, enkazın içinde saRsılmayan, nasıRın yaRasında yeniLmeyen de.. sakLamak için değiL, haRcamak için kazandığını hatıRLa! fakat nasıL kazandığını neye haRcadığını sakın unutma! 

kaRanLıktan koRkanLaR, ay’ın ihtişamını, yıLdızın paRıLtısını, gecenin zifiRisinde sakLanan sihRin göRkemini ıskaLaR.. kendine kaLmaktıR kaRanLık, tan’ın bağRında, göğsünde güneşi kaRşıLamaya hazıR oLmaktıR.. zihnini, bedenini, Ruhunu, kaLbini canınLa masajLamaktıR.. sokağı sakin, RüzgaRı ıLık, sesi sükutta seni sana bıRakıR.. senin senden başka neyin waR, kimin waR, sen unutuRsun o hatıRLatıR..

yaşama işini biR göRew gibi tanımLa.. hikayenin kaRanLığa denk geLen yanLaRını sıRaya koy dimağında, işte onLaR senin yaşama işinin gün sonu, z RapoRuduR.. çok değiL kaRdeşim sadece witRinde göRdüğün o ayakkabı, gaLeRi sitesinde RastLadığın jantLaRı gıcıR gıcıR o otomobiL, kRedi çekip waRını yoğunu ipotek edip taksitLeRini seneLeRe böLdüğün o ew, piyasaya yeni süRüLmüş o son modeL teLefona sahip oLabiLmek için haRcadığın emeği, zamanı, paRayı, sabRı kendi hayatının göLgede kaLan yanına da haRca.. ne zaman wazgeçecek oLuRsan weyahut yoRgun, biR miLyon keRe tıkLanıp hit olmuş heRkesin diLinde sakız gibi dönen biR şaRkı gibi kendi içinde tekRaRLa.. ‘kaLbini kaRaRtma geçecek!’.. ‘umudunu yitiRme geLecek!’.. ‘yoLunu kaybetme bitecek!’..

çünkü kaLbini kaRaRtıRsan, kötüRüm oLuRsun dünyaya.. umudunu yitiRip wazgeçeRsen, wazgeçtiğinde senden wazgeçecek, heR şey yoLunda!.. we heR şey yoLunda değiLse haLa, sen kendi yoLunda oLmadığındandıR.. bunu yaz soL kabuRganın iLiğine, büyük haRfLeRLe, kanının kıRmızısıyLa çiz aLtını, iki göğüs kafesinden paRantezLeRin içine doLduR.. otobüsü kaçıR, dizinin gününü, deRsi, indiRimLi günLeRi, son ödeme taRihini, Randewu saatini… hepsinin teLafisi, tekRaRı oLacaktıR. hepsini kaçıR.. fakat teLafisi tekRaRı oLmayan, oLmayacak oLanı ‘kendini’ ona bahşediLmiş bu hayatı yaşamayı kaçıRma!.. yanmaktan, soğumaktan, yaRaLanmaktan değiL, kendi geRçeğini ıskaLamaktan koRk! neyi bekLiyoRsun öLümü mü? zaten öLüyoRsun.. kahRaman mı? bak aynaya.. hayatın boyunca sadece biR defaya mahsus, sadece kendin için bir şey yap;

boRçLu kaLma Ruhuna, cüRRet et yaşamaya!..

saygıLaRımLa

moksha


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.