aRkadaş bu haLt nediR?
iyi niyetLeRinizi sakLamanızı söyLüyoRLaR size.. kimseye inanıp, güwenmemeyi, hiçbiR şeyi çok sewmemeniz geRektiğini öğRetiyoRLaR.. yaLan söyLüyoRLaR kaRdeşim!.. kendiLeRinin de inanmadığı yaLanLaRının aRasından seçip seçip, kendi yaRaLaRını saRmasını beceRemeyen, mutLu oLup, etmekten koRkanLaRın icadı bu yaLanLaR.. sahip çık Ruhuna!.. sen öyLesine geLmedin bu dünyaya!.. sana ne kadaR inanmıyoRLaRsa o kadaR inan kendine.. ne kadaR yaLana RastLaRsan, o kadaR düRüst oL..

bana da söyLediLeR ‘senden biR haLt oLmaz’ diye anıRa anıRa yüzümün astaRına.. o kadaR çok söyLediLeR ki, biR süRe sonRa meRak ettim ‘aRkadaş bu haLt nediR?’ diye.. sonRa öğRendim.. çünkü öğReniRsin kaRdeşim, meRak ettiğin ne waRsa.. yeteR ki soRacağın soRuyu biL.. cewapLaR ne zaman isteRsen o zaman ayağına geLiR.. haLt; uygunsuz söz söyLemek, uygunsuz iş yapmak, biR şeyi başka biR şeye kaRıştıRmakmış.. benden biR haLt oLmuş meğeR.. uygunsuz çok söz söyLedim ben, heRkesin ezbeRLeyip tekRaR ettikLeRinden çok başka kendime has daima.. uygunsuz çok şey yaptım.. wazgeçmiş, yıLmış, çaResiz biR dünyanın we onun içindekiLeRinin gözLeRinin iRisine bakıp güLümsedim önce, sonRa umut waR dedim.. inanç, sewgi, sadakat, düRüstLük, mutLuLuk waR dedim, eğeR isteRsen mutLu etmek de.. sonRa yaşamak, hakkını weRiRsen yaşatmak da içinde.. inan dedim en çok kendine.. köRü köRüne değiL, tüm yüzLeşmesi, tüm hakikatiyLe yeniLmeden, yoRuLmadan, tüm soRumLuLuğu üstLenecek biR cesaRetLe.. iLk ewweL kendine ihanet etmeden, yaLanı biR çıkaR yoLu beLLeyip, zehiRLi biR yıLana saRıLıR gibi saRıLmadan.. we kaRıştıRdım heR şeyi biRbiRine hiç teReddüt etmeden.. kaRıştıRınca öğRendim güneşi, yağmuRa, gökkuşağı çıktı sonRa.. kötüyü, iyi iLe yıkadım wicdan çıktı oRtaya.. yaLanı doğRu iLe kaRşıLadığım hiçbiR deneyimden pişman çıkmadım meseLa.. ne kadaR ihanete uğRaRsam biR dahaki sefeRe hep biRaz daha fazLa sewdim.. yeniLgim, kendime oLan acımayLa meRhametim değil, kaLbim büyüdü!. sonRa umut.. umudu çaResizLikLe kaRıştıRdım biRbiRine.. heR çıkmaz sokağın beton duwaRLaRına, bu dünyada çaResizLikLe besLenip, kambuRu büyümüş heR kRaLLığın kapısını tek sahi tebessümLe açan anahtaR oLdu.. teseLLisi oLmayan hikayeLeRe çok kahRaman edindim kendi cinnetimde.. çok cenaze çıktı bu ewden.. çok ağıt yakıLdı.. yangın da söndü, depRem de duRuLdu.. geLene hoş geLdin, gidene eywaLLah diyebiLmenin  mecbuRiyet değiL, hüRRiyet oLduğunu öğRendim.. babam koLLaRımda can weRdi, annemi ewde öLü buLdum, kaRdeşimi daha konuşmayı yeni çözdüğüm wakitLeRde küçük beyaz eLLeRimLe, kendim gömdüm inciR ağacının dibine!.. ağLamanın da, güLmenin de canına değdim.. doğRu duygu diye biR şey oLmadığını, hüznün de neşenin de, bizim saLt hakikatimiz oLduğunu idRak edip özgüRLeşene dek.. göz pınaRLaRım kuRuyup, göRme yetimi zoRLayana dek ağLadım.. bu dünyada güLüşüme RastLayan heRkesin, hiç üzüLmediğimi düşündüRecek kadaR sahi biR güLüşLe, feLçLi yaRımın, heR sefeRinde yamuLan yüzümün eşsizLğine hayRan, hiç eksiLmeden güLümsedim.. kawgaya da kaRıştım haLaya da..

iyi niyetLeRini sakLama kaRdeşim.. sakLadığın için sakLıyoRLaR senden de, RastLamıyoRsan sakLadığındandıR yaz bunu kaLbinin çepeRine!.. unutma! inanıp güweneceğin iLk şey kendinsin geRisi kontRgeRiLLa.. kaRşıLaştığın heR yaLan, heR ihanet, kendi düRüstLüğünü soRguLaman, idRak etmen için biR seçenek sana.. sewgiyi sakın pazaRLıkLa kaRşıLaştıRma, sen üstünde fiyat etiketi yazıLmış, RakamLaRa dayatıLmış, fabRika üRünü biR Robot, insan icadı gaRantisi 2 yıL süRen beyaz eşya değiLsin, eşsiz biR mucizenin başyapıtısın hatıRLa!.. we yaRaLanamadan öğRenemezsin şifa buLmayı, yaRaLanamadan öğRenemezsin şifa oLmayı, şükRan duy heR yaRaya, yaRaLayana.. sıkı biR bahaneyLe öLüp, öLdüRmekten çekinmediğin kadaR, geRekçeye muhtaç oLmadan mutLu oLup, mutLu etmekten koRkma!.. dünya denen bu gezegenin içinde, hayat denen bu deneyimin, başka biR deyişLe aRmağanın içinden, insan oLmanın anLam aRamak değiL, bizzat anLam oLmanın muazzam hakikatini ıskaLama!

4 metRe boyunda, 2 ton ağıRLığında, deRisi biR zıRh gibi 6 cm’e uLaşan, 30 metRe uzağı göRebiLen, tek eşLi, 500 gün gebe kaLıp hayatı boyunca tek yawRu doğuRan, sadece boynuzunda yüzLeRce hastaLığın şifasını taşıyan biR geRgedan.. düşününce hiçbiR şey ifade etmiyoR ya sana; o zaman,  o geRgedandan daha onuRLu yaşa..

saygıLaRımLa

moksha


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.