asLı sakLıdıR !..
‘asLı sakLıdıR!..’ ne iRonik biR cümLe.. kendi içimizde kendimize tahakküm kuRduğumuz ne eRteLenmiş biR yüzLeşme!.. şifReLi kasaLaR, kiLitLi çekmeceLeR, gizLi hesapLaR, naftaLinLi sandıkLaR hepsinin, kendi Ruhumuzdan, kaLbimizden, içimizde oLan heR şeyden ne faRkı waR?.. bıRakın sıRadan biR ewRağın mühüRLü imzaLı asLını, kendi asLımızı sakLıyoRuz kendi hüRRiyetimizden.. kendimizi koca biR yaLanın içine, kendi eLLeRimizLe tutsak edip, dünyadan we geRi kaLanından geRçek biR şeyLeR  bekLiyoRuz.. sonRa; kandıRıLdık, aLdatıLdık, teRk ediLdik diye eLimiz göğüs kafesimizde yumRuk yumRuk küfüRden, kinden gazeL okuyup, dünyaya küsüp yas tutuyoRuz.. oysa kandıRıLan, aLdatıLan, teRk ediLen, göğsünü yumRukLayan, gazeL okuyan, yas tutan biLe biz değiLiz..

’asLımız sakLı!..’ kimden, neden, ne için? bu soRuLaRın yanıtLaRının bahaneLeRi waRsa şayet ne diye başkaLaRından bizim kendi kendimize biLe cüRRet etmediğimiz şeyin hesabını soRmaktan çekinmiyoRuz?.. biLmiyoRuz, çünkü meRak etmiyoRuz.. soRmuyoRuz, çünkü koRkuyoRuz.. koRkuyoRuz, çünkü sakLıyoRuz kendimizi kendimizden.. mewcudiyetimizi, enaniyetLe takas ettiğimizden,  ıstıRap dehLizLeRinden kaLdıRamıyoRuz başımızı.. o kadaR kayıp, o kadaR koRkağız ki, kendi oLma cesaReti gösteRene biR ucubeye, nakısLık biR şeye bakıyoRmuş gibi bakıyoRuz, biR ucubeden onun nakısLığından  kaçıyoRmuş gibi kaçıyoRuz. kendimizi kendimizden mahRum bıRaktığımız kafi gelmiyoRmuş gibi, biR kemaLata tanık oLduğumuzda, eLLeRimizLe gözLeRimizi,  koRkumuzLa kaLbimizi, yeisimizLe Ruhumuzu kapatıyoRuz.. we kaRanLık.. we ajite etmek heR yokLuğu aynı kaRanLığın köR tanında.. sonRa heybeti göLgesinden büyük biR  isnatLa aRınıp temiz kaLmayı umuyoRuz kendi hayatsızLığımızdan..

kışRı oLan sensin insan!.. tahammüL edemediğin bu metanesizLik senin eLLeRinden çıkma.. bu kaRanLık, bu yeis, içinde boğuLduğun bu ehRam senin baş yapıtın!.. wahdeti idRak ettiğin wakit kesRetinin kıymetini biLeceksin.. unutma! hasRetini iLmek iLmek biR sancı gibi kıwRanaRak çektiğin heR şeyin we heRkesin wusLatı için, ciğeRine saf kaRbonmonoksit gibi üfLediğin bu nefesin heR zehRin katResini panzehiRe dönüştüRmek için iLk ewweL uyanmaLısın!.. sana söyLendiği, senden istendiği biR mecbuRiyetLe  değiL, zaten oLduğun  we oLduğun şeye inandığın biR iRadenin hüRRiyetiyLe geçmeLisin bu dünyadan.. hakkını istediğin heR şey we heRkes için hakkını da weRmeLisin..

çünkü asLını sakLamak, hakikatı ıskaLamaktıR..

saygıLaRımLa

moksha


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.