• Moksha Güdü

Moksha Güdü


Tüm Yazıları

2018.07.16 - Bir yutkunmanın içinde...
2018.06.19 - Uğrunda yaşayacak bir şey
2018.06.11 - bazen
2018.04.11 - kaLbini koy yaptığın heR şeyin içine..
2018.04.05 - şu kafayı kuLLanma meseLesi
2018.02.17 - sewgi
2018.01.26 - kaLbiniz biR şaRkı doğuRmadan öLmeyin..
2018.01.20 - üstü kaLsın!
2018.01.15 - asLı sakLıdıR !..
2017.12.16 - o masum eşeğin yanındayım
2017.11.22 - günaydın. seni sewiyoRum
2017.11.06 - cüRRet et yaşamaya!..
2017.10.27 - bazı şeyLeRin budanması geRekiR..
2017.10.03 - DuyuLaRınızın efendisi oLun!..
2017.09.22 - sende oLanı sana weRiR!..
2017.09.01 - aRamıyoRsunuz!..
2017.07.31 - aRkadaş bu haLt nediR?
2017.07.24 - iLaçLaRın hiçbiRini kuLLanmadım!..
2017.07.15 - eRinme yaşamaktan
2017.07.06 - haLa biR kuRtaRıcı bekLiyoRsun!..
2017.06.01 - biR kadın..
2017.05.20 - SakLanmaktan wazgeç!
2017.04.20 - soL kabuRganın aLtındaki
2017.03.30 - Kendine giden yol
2017.03.10 - mutsuzsun kaRdeşim..
2017.01.25 - beyLeR, bu biR futboL topuduR..
2017.01.12 - iyi başLamadık, iyi bitiReLim!
2017.01.04 - neyi besLeRseniz onu büyütüRsünüz.. ne eksik ne fazLa..
2016.12.27 - biR anı; 7 ve 8
2016.12.16 - biRbiRimizi neden öLdüRüyoRuz ?
2016.12.09 - heR şey mümkünmüş gibi sewin..
2016.11.21 - koLay anLaşıLıR şekiLde...
2016.11.17 - dimağınız kaLbinizde soLusun..
2016.11.02 - heR çağın kendi güRüLtüsü waRdıR..
2016.10.28 - geçeR güzeL kaRdeşim geçeR..
2016.10.18 - pointin içindeki RuhlaR...
2016.10.08 - kıRmadan, dökmeden, yıpRatmadan..
2016.09.12 - baLkon dedem
2016.08.29 - en az biR keRe kayboLmayı göze aL
2016.08.26 - efendinin köLeye ihtiyacı waR, köLenin yok!
2016.08.19 - şu sosyaL medya meseLesi..
2016.08.13 - son kReşendo
2016.07.15 - benim genç meLeğim
2016.06.11 - biR anı..
2016.04.29 - peki ya insan oLmak?
2016.03.17 - adı RacheL..
2016.02.29 - dRama deRsinde duyguLaRı çaLışıyoRuz
2016.02.04 - muhtacız
2016.01.29 - yüzümün diğeR yaRısı
2016.01.26 - hayat seçenekLeRden ibaRettiR
2016.01.20 - biR awuç neşe
2015.12.29 - zaten öLüyoRsunuz..
2015.12.14 - biyoLojik biR deneyin iskeLeti
2015.12.08 - ya biR şeyin yada biRinin RöpRodüksiyonu
2015.11.15 - Ölümün tesellisi cinnetin telafisi olmaz
2015.11.06 - Bu kötü rüyalarda...
2015.10.20 - Kapıları açmak
2015.10.13 - kışkıRtmak
2015.10.02 - Kendinizi affedin
2015.09.08 - uyanın bu aneztezi uykusundan..
2015.08.27 - kendinizi hatıRLayın, geRiye kaLan kendini hatıRLatacaktıR
2015.08.12 - oLmak ya da oLmamak
2015.07.27 - Biz neysek dünyada o!
2015.07.20 - insan oLmak..
2015.07.15 - öLü sayısı