Aslında Sarı Yeleklileri gelir pastasından daha az pay almak kızdırıyor

Fransa’da sosyal eşitsizliğe karşı yürüyüş ve protestolarla başkaldıran Sarı Yelekliler, yaşamı alt üst etti, Devlet Başkanı Emmanuel Macron sallanmaya başladı.
Akaryakıt zammı ön plana çıksa da Fransa’yı karıştıran protestoların nedenini tek cümleyle özetlemek mümkün:
En zengin yüzde 1’lik kısım alım gücünü yüzde 6 yükseltirken, en yoksul yüzde 22’lik kısım alım gücünden yüzde 1 kaybetti. 
Ayrıntıya girecek olursak, Fransa’nın niçin diken üzerinde olduğunu ekonomideki beş başlık ile özetlemek mümkün:
1- Ücret adaletsizliği: Diğer Batı ülkelerindeki gibi zengin ile yoksul arasındaki uçurum artıyor. En zengin yüzde 20, en alttaki yüzde 20’den beş kat daha fazla kazanıyor. Yüksek ücretler yıllık ortalama yüzde 3 artarken, orta gelirlilerin ortalama ücreti yüzde 1’in altında arttı. Ortalama aylık maaş 1.700 Euro; bu çalışanların yarısının bunun altında ücret alması anlamına geliyor. Sarı Yeleklilerin çoğu; düşük ücret alan, kirasını ödeyemeyen, sabit giderleri ödemekte, ailesinin gıda ihtiyacını karşılamakta zorlananlar... 
2- Uyuşuk ekonomik büyüme: Paris’e gelen kimi turistler ülkenin geri kalan kısmının da benzer şatafat ile parıldadığını sanabilir. Dünyanın sayılı ekonomilerinden olmasına rağmen Fransız taşrasında yaşam kalitesi oldukça düşük. Bunun nedeni 10 yıldır devam eden zayıf ekonomik büyüme. Yeni iş alanları yaratılmadığı gibi çalışma koşulları da sürekli inişte...
3- Her 10 kişiden biri işsiz: Yavaş büyüme bir başka sorun yaratıyor; giderek artan işsiz Fransız... İşsizlik oranı 2009’dan beri yüzde 9 ile 11 arasında gidip geliyor. Halen Almanya’nın iki katı; yüzde 9.1... Macron, yüzde 7’ye düşürmeyi vaad etmişti. Çalışma yasasında işçilerin aleyhine yapılan değişiklikler Facebook, Google gibi yabancı şirketleri ülkeye çekti ancak şimdilik istihdama yansıyan olumlu gelişme olmadı. 
4- Zengine vergi indirimi: Macron yönetimi ekonomiyi ivmelendirmek için varlıklı kesimin vergilerini düşürdü. Bu planın merkezinde Servet Vergisi’nin kaldırılması vardı. rotestocuları en çok kızdıran ise, Macron’un 1,3 milyon Euro’nun üzerinde varlığı olanlara yönelik Servet Vergisini kaldırmasıydı. Plan bu yıl devletin vergi gelirinin 3.2 milyar Euro azalmasına neden oldu. Ayrıca 2014’te 7 Euro ile başlayan karbon vergisinin 2019’da 55 Euro olması, maaşlardan vergi kesintisinin yüzde 37’yi bulması ve büyük şirketlere vergi indirimi öfke yaratıyor.
5- Sosyal güvenlik kamburu: Anketler Fransız halkının dörtte üçünün Sarı Yeleklileri desteklediğini gösteriyor. Aslında Fransa, dünyanın en cömert sosyal güvenlik ağına sahip ekonomilerinden biri... 2016 yılında, sağlık, aile desteği, işsizlik yardımı gibi desteklere 715 milyar Euro harcandı. Bu rakam ülke ekonomisinin üçte biri... Devlet, bu desteği sağlamak için Fransız işçilerine Avrupa’nın en yüksek vergi oranını uygulamak zorunda kalıyor. Bunu ödeyen Fransızlar da, zenginlere vergi indirimi ve ‘21’inci yüzyılın ekmeği’ denilen akaryakıta zam yapıldığı zaman küplere biniyor.
 

YORUM EKLE