Aday listeleri Seçim Kurullarına yarın verilecek

Yerel Seçimlere katılacak siyasi partiler, aday listelerini 19 Şubat 2018 Salı akşamına kadar seçim kurullarına teslim etmek zorunda.

banner1
Aday listeleri Seçim Kurullarına yarın verilecek
banner3

31 Mar 2019 Pazar günü yapılacak Yerel Seçimler'in tansiyonu yüksek seçim takvimine yarın giriliyor. Bugüne dek adayları belirlenmeyen, programları netleşmeyen siyasi partiler, seçmen ile bir tür el-ense çekme propagandasıyla yetindiler.

Bigazete, yarın Biga'daki siyasi partilerin aday listelerini yayınlayacak.

İşte başlayan Sıcak Yerel Seçim Takvimi:

19 Şubat  2019 Salı

Siyasi parti ilçe başkanlıklarının belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kağıt olarak en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü.

Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kağıt olarak en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü. Bağımsız adaylık için saat 17.00'ye kadar başvurularının son günü.

Siyasi partilerin verdikleri aday listeleri seçim kurullarınca hemen incelenmeye başlanacak ve saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanması istenilecek.

21 Şubat 2019 Perşembe

Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

22 Şubat 2019 Cuma

Saat 08.00'de geçici aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adayları ise il seçim kurulları tarafından mahallinde ilan edilecek ve itiraz süresi başlayacak.

İl ve ilçe seçim kurulları, geçici adayların kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığını doğrudan incelemeye alacak. 

23 Şubat 2019 Cumartesi

Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü. 

25 Şubat 2019 Pazartesi

Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili seçim kurullarına yapılan itirazlar karara bağlanacak.

Haklarında kanunda yazılı adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim kurullarınca bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son günü.

27 Şubat 2019 Çarşamba

İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı YSK'ye itirazlarının son günü.

Adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da YSK tarafından kesin karara bağlanmasının son günü.

Sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikayetlerin son günü.

İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi çalışmaları bitirilecek. 

28 Şubat 2019 Perşembe

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

Sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikayetler ilçe seçim kurulunca karara bağlanacak.

1 Mart 2019 Cuma

YSK'nin il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin olarak karara bağlamasının son günü.

Sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü. 

Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilecek.

2 Mart 2019 Cumartesi

Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü.

Sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü. 

3 Mart 2019 Pazar

Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek.

İl seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.

9 Mart 2019 Cumartesi

İlçe seçim kurullarınca miting alanları belirlenerek siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

10 Mart 2019 Pazar

Geçici ilçe seçim kurullarının oluşumu tamamlanacak. 

11 Mart 2019 Pazartesi

Siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatlerini yazılı olarak ilçe seçim kurullarına bildirmelerinin son günü. 

12 Mart 2019 Salı

Birden fazla siyasi parti ve bağımsız adayın aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ilçe seçim kurulu başkanınca ad çekme işlemi yapılacak. 

Siyasi partilerin ve bağımsız adayların yararlanacakları miting alanları ile tarih ve saatleri belirlenerek ilan edilecek. 

21 Mart 2019 Perşembe

Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı.

23 Mart 2019 Cumartesi

Sandık alanlarında görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişiler SEÇSİS'e işlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak.

Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesinden sonra ölen seçmenlere ait bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için gerekli işlemler yapılacak.

24 Mart 2019 Pazar

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

25 Mart 2019 Pazartesi

İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılacak.

28 Mart 2019 Perşembe

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri kesinleştirilerek çoğaltılacak.

29 Mart 2019 Cuma

İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

30 Mart 2019 Cumartesi

Seçim propagandasının sonu. 

31 Mart 2019 Pazar

Oy verme günü.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 23:40
banner4
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER