Sektör Kamu Birimleri
Yayınlama Tarihi 10 Ocak 2019
Telefon 0286 3015 00 00
Resmi Web Sitesi http://www.biga.bel.tr

Biga Belediye Başkanlığı

Belediye Başkanı: İsmail Işık

1867 Yılı'nda Osmanlı Devleti tarafından çıkarılan Teşkilat-ı Vilayet (Valilik Örgütlenmesi) Tüzüğü gereği, Biga'da ilk belediye yapısı 1870 Yılı'nda kurulmuştur. Halen 30'ncu belediye başkanı tarafından yönetilmektedir.

Son yıllarda nüfusu hızla artan Biga ilçe merkezine, Yenice köyü ve Çavuş Köyü ile İdriskoru Köyü ve Kalafat Köyü'nün bazı arazileri de katılmıştır. Ağa Köyü'nde yer alan ÇOMÜ Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi ile Aksaz Köyü'nde yer alan bir sahil arazisi de Biga Belediyesi mücavir alanında bulunmaktadır. 

2017 Yılı bütçesi 85 milyon lira olarak belirlenen Biga Belediyesi, tarihi boyunca özkaynakları ile faaliyet göstermiş, ancak son dönemde borçlanmaya yönelmiştir. İller Bankası payı ile su satışı, çevre ve temizlik vergileri dışında önemli başka geliri pek bulunmayan Biga Belediyesi'nin, kişi başına yıllık harcaması 1.000 lira dolayındadır. Personel ve işletme harcamaları hayli yüksek Biga Belediyesi, yıllık kişi başına ancak 200 liralık yatırım yapabilir düzeye inmiştir. Hızla artan kent nüfusu, çağdışı kalan alt ve üst yapı donatıları nedeniyle arsa rantı yüksek, ancak yeşil alan sorunu büyük bir sıkışık kent durumundadır. Son dönemlerin Biga Belediye yönetimleri, vizyonsuz, israf yatırımlar nedeniyle üretken olmayan ve sürekli borç üreten yatırımlar yapıyorlar.

Sıvı atık arıtma tesisi borçlanma yoluyla yapıldı, katı atık bertaraf tesisi ise hala yapılmadığı için, çöpler vahşi depolama yöntemiyle hukuk ve teknik dışı rasgele atılmaktadır.

Eski Biga diye tanımlanabilecek kent merkezinde tek aracın geçebileceği darlıkta caddeler ve sokaklar sürekli elden geçirilse de, sorunları çözülmeyen altyapı, revizyonlarla şekillendirilen imar planı, başarısız 18. Madde imar uygulamaları ile Türkiye'nin en kötü kent yapılanmalarından biri haline geldi. Biga kent seçmeni, geçmişte siyasal gerekçelerle görevde tututtuğu veya değiştirdiği belediye yönetimlerini; son dönemlerde bilgisizlik, beceriksizlik ve rantiyecilik gibi gerekçelerle sıkça değiştirmektedir. Akıl ve bilime dayanan, eleştiriye açık, demokratik bir yerel yönetim ortaya koyacak siyasal bir atmosfer de en azından yakın gelecekte pek görünmemektedir.